PROGRAMA COLOCVIULUI
Button Back

Clama
 • PROGRAMA COLOCVIULUI

  În conformitate cu prevederile Concepției educației fizice școlare și Organizarea procesului educațional la disciplina școlară educația fizică în anul de studii 2013 – 2014 vor fi organizate probe de evaluare la disciplina Educația fizică la finele treptelor primară, gimnazială și liceală în perioada 14 – 23 mai 2014.

              Probele de evaluare se desfășoară, într-o singură zi, conform orarului întocmit de administrația instituției între orele 8.30 – 10.30, respectînd următoarea succesiune: 1) – alergare de viteză; 2) – tracțiuni la bara fixă (băieți), ridicarea trunchiului pe verticală din culcat dorsal (fete); 3) – alergare de rezistență.

  Nota colocviului este calculată ca media aritmetică a celor 3 note obținute la probele de evaluare.

  Rezultatele colocviului vor fi înscrise în catalogul clasei, înainte de nota pentru semestrul II.

  Nota generală la educația fizică este calculată ca media aritmetică a 3 note: sem. I, sem. II, colocviul.

  Raportul cu privire la rezultatele probelor de evaluare la educația fizică în clasele a IV-a, a IX-a, a XII-a vor fi prezentate la DÎ pînă la 26 mai, 2014 conform Anexei 1.

  Postat 13 mai 2014

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
622 colocviu (Colocviul ed. fiz.docx)
Button Home Button Top of Page