e-Twinning
Button Back

Clama
 • e-Twinning

  Direcţia  Învăţămînt  Hînceşti  vă informează despre  programul e-Twinning, care este parte  a  Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Programul se adresează tuturor învăţătorilor şi profesorilor preuniversitari. Reţeaua  eTwinning este  o  comunitate  formată  din  200 000 de cadre didactice şi  peste  100 000 de  şcoli  din  33  de  ţări  europene.

              În Republica  Moldova  Programul e-Twinning Plus este gestionat de Fundaţia Est-Europeană, desemnată de Ministerul Educaţiei  în calitate de Agenţie  Naţională  de  Suport  e-Twinning  Plus.

  eTwinning Plus facilitează  crearea şi desfăşurarea  partenereatelor  între şcolile din  R.Moldova  şi  UE. În  cadrul  acestor  parteneriate  se  implementează  proiecte  educaţionale  comune,  utilizînd  mijloacele  Tehnologiilor  informaţionale  şi  Comunicaţionale (TIC).  În  e-TwinningPlus se acordă o  atenţie deosebită instruirii continuie  a cadrelor didactice  prin organizarea de cursuri online în  R. Moldova  şi ateliere în UE.

          Toate instituţiile de învăţămînt  preuniversitar,inclusiv cele preşcolare,  sunt încurajate să participe. Participarea profesorilor în cadrul acestui Program este remunerată cu credite considerabile.

         Pentru înscriere e necesar ca fiecare  cadru  didactic interesat să  îndeplinească formularul de  aplicare ataşat.

  Formularul completat va fi expediatla adresa de e-mail: info@etwinning.md

  Date de contact  e-Twinning PSA Moldova:

  Tel.: 800 10801(apel gratuit) Fax:+373 22 542338,email info@etwinning.md

  Dina Şevcenco-Donţu,Coordonator Evenimente eTwinning: mob. 069275788, email dina.sevcenco@etwinning.md

  DianaBacal,Coordonator Helpdesk eTwinning:mob.068844471 emailinfo@etwinning.md

   

  Ex. Macari  Tamara

  Tel.(0269)2-26-79

  Postat 14 aprilie 2014

Button Home Button Top of Page