Calcularea indemnizației de concediu
Button Back

Clama
  • Calcularea indemnizației de concediu

    Mult stimați lideri sindicali, în adresa CR al SEȘ au parvenit mai multe întrebări referitoare la includerea sumei premiului anual în calculul indemnizației de concediu, deaceea, primiți în atașament, Hotărîrea Guvernului 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, cît și explicațiile MMPSF cu privire la calculul indemnizației de concediu salriaților (cu excepția cadrelor didactice).

    Postat 01 iunie 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1124 explicație (Explicatie-19.04.2013.pdf)
1125 HGnr. 426 din 26.04.2004 (Republica Moldova.docx)
Button Home Button Top of Page