Clama
  • DAREA DE SEAMĂ PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE DE VALOARE MICĂ

    NOTĂ: În conformitate cu prevederile pct. 24 al Hotărârii Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

    Netransmiterea acesteia în termenul prevăzut de actele normative se sa... Detalii

    Postat 20 ianuarie 2022

Button Home Button Top of Page