Clama
Numele Prenumele Functie Numar de telefon Biroul
TONU VALENTINA ŞEFA DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT HÂNCEŞTI 269-22748, 69506066,
Ungureanu Alexandra Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist coordonator metodist, resurse umane 269-23855 409
Dănilă Maria Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector educație timpurie 269-25843, 69566317 411
Şerban Ala Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector școlar 269-23826, 69699176 412
Scutaru Oxana Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector școlar, 269-23826, 69341974 412
ȚURCANU Galina Șef Serviciu Management economico-financiar și al patrimoniului (SMEFP) 269-23776, 061152087 405
BURUIAN EUGENIA Șef-adjunct, șef Secție Politici Educaționale și Management (SPEM) 269-23130, 68042878
Lungu Ioana Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil 269-23743 408
Țurcanu Alexandru Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil principal 269-23816 413
Tonu Lidia Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil-arhivar 269-23743 408
Olaru Svetlana secretar-dactilograf 269-23835 Anticamera
Buiuc Vera Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist principal metodist, 269-23776, 69965067 405
Chetraru Ana Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist-metodist 269-22984, 68214336 410
COJOCARU Inga Șef Secție Management al Curriculumului și Formare Profesională (SMCFP) 0269-23095, 60306934 406
Zamurca Grigore Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist principal metodist 0269-23831 407
Pascal Marina Director Centrul raional de Ghidare în Excelență Educațională 0269-23095 406
Costrîj Alla Secția Politici Educaționale și Management, specialist superior, inspector școlar 0269-25843 411
Drumea Maria Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil 0269-23841 414
Mititel Violeta Serviciul Management al resurselor umane, comunicare și relații cu publicul, specialist principal 0269-23855 409
Deviza Rodica Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil principal 269-23816 413
Plăcintă Mariana Specialist metodist 0269/2-29-84 410
Cimpoieș Ana Președintele CR SEȘ 0269/2-38-41 414
Iusico Maria Șefa Serviciului Psihopedagogic 0269/8-48-96
Button Home Button Top of Page