În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a elevilor, DÎ Hînceşti oferă repartizarea foilor de odihnă pentru perioada estivală 2024 (conform anexei).
Button Back

Clama
 • În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a elevilor, DÎ Hînceşti oferă repartizarea foilor de odihnă pentru perioada estivală 2024 (conform anexei).

  ÎN ATENŢIA MAXIMĂ A MANAGERILOR ȘCOLARI!

  În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a elevilor, DÎ Hînceşti oferă repartizarea foilor de odihnă pentru perioada estivală 2024 (conform anexei).

  • Lista elevilor, care beneficiază de foi de odihnă și corespunde listei elevilor aprobată în CA al instituției și coordonată cu APL, se va prezenta în adresa electronică a Direcției Învățământ – dgits-hincesti@mail.ru / directiainvataminthincesti@gmail.com, formatul WORD și PDF (cu semnătura directorului), obligatoriu, cu o zi înainte de începerea fiecărui tur (Lista va conține denumirea instituției, Numele și Prenumele Elevului, Clasa, data, anul nașterii și categoria (gratuit / contra plată)) – despre orice modificare în listă anunțați:
  1. SRL ,,OLCRISCOM”, s. Slobozia Dușca, Criuleni, T/O CristianO – TOTAL 413 foi, prețul foii 2490 lei, dintre care 100 de foi / bilete – total gratuite (25% conform prevederilor HGRM 295/2024) și 313 foi / bilete SPRE ACHITARE DE CĂTRE PĂRINȚI A 20% din COSTUL FOII: 2490*20%=498 LEI (HGRM 295/2024), inclusiv:

  TURUL 1: 30.06 (duminică) – 09.07.2024 (marți) (213 de foi / copii) – PREZENTAREA LISTEI până LA DATA DE 28 IUNIE, ORA 16:00 !!!

  TURUL 2: 22.07 (luni) – 31.07.2024 (miercuri) (200 de foi / copii)PREZENTAREA LISTEI până LA DATA DE 20 iulie, ORA 16:00 !!!

   

  1. SRL ,,ZÂMBETUL”, or. Vadul lui Vodă, T/O Zâmbetul - TOTAL 197 foi, prețul foii 2530 lei, dintre care 50 de foi / bilete – total gratuite (25% conform prevederilor HGRM 295/2024) și 147 foi / bilete SPRE ACHITARE DE CĂTRE PĂRINȚI A 20% din COSTUL FOII: 2530*20%=506 LEI (HGRM 295/2024), inclusiv:

  I TUR: 21.07 (duminică) – 30.07.2024 (marți) – 100 de foi / copii PREZENTAREA LISTEI până LA DATA DE 19 iulie, ORA 16:00 !!!

  II TUR: 02.08 (vineri) -11.08.2024 (duminică) – 97 de FOI PREZENTAREA LISTEI până LA DATA DE 01 AUGUST, ORA 16:00 !!!

  • Foile de odihnă gratuite vor fi oferite categoriilor de elevi conform prevederilor HGRM Nr. 295 din 24.04.2024 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2024 (aliniatul 4, punctul 1).
  • Costul de 20% din prețul total al foii se va achita în contabilitatea DÎ (biroul 408) de către persoana responsabilă din cadrul instituției.
  • În ziua plecării la tabără, elevii se vor prezenta în fața Primăriei Municipiului Hîncești, până la ora 8.45.
  • Copiii vor fi însoțiți de către o persoană (adult) responsabilă de transportare în prima și ultima zi a turului.
  • Toți copiii sunt obligați să dețină: COPIA certificatului de naștere / buletinului de identitate, certificatul medical forma 027/e în ORIGINAL, obiecte de igienă personală, haine pentru activități sportive și bazin de apă, chipiu.

  Notă: 1. Numărul total de copii – conform  reţelei şcolare 2023-2024.

  2. Vârsta elevilor 7-16 ani inclusiv.

  3. Instituțiile, unde învață copiii specialiștilor din cadrul Direcției Învățământ vor acorda, la cererea părintelui, foaie / foi, în conformitate cu prevederile HGRM nr. 295/2024.

   

   

  Șef interimar al Direcției Învățământ Hîncești                                                VALENTINA TONU

   

  Ex. Galina Țurcanu, Șef SMEFP, membrul grupului de lucru

  Tel.: 026923776,

  e-mail: alexcristy77@mail.ru, alexcristy77@gmail.com

  Postat 20 iunie 2024

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3918 REPARTIZAREA FOILOR_OVARA2024_INSTITUTII (REPARTIZAREA FOILOR_OVARA2024_INSTITUTII.pdf)
Button Home Button Top of Page