Scrisoare, pensie
Button Back

Clama
  • Scrisoare, pensie

    Mult stimați lideri sindicali!

    Vă remit  un model de scrisoare pe care o veți înainta organelor de conducere: Președenției, Guvernului, Parlamentului, pentru a stopa intențiile de majorare a vîrstei de pensionate a femeilor.

    Postat 30 septembrie 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1262 Scrisoare, pensie (Scris Pensie.doc)
Button Home Button Top of Page