Direcții de activitate
Button Back

Clama
  • Direcții de activitate

    În atenția liderilor sindicali! Primiți atașat direcțiile de activitate elaborate în cadrul sedinței din 24 august pentru ghidare în alcătuirea planului de activitate. Pentru mediatizare- demersul înaintat organelor de resort privind unele revendicări, propuse de către activul sindical.

    Postat 26 august 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1189 demers salariu (demers salariu.docx)
1190 dsirecții de activitate (Directii de activitate.docx)
Button Home Button Top of Page