DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice privind sezonul estival 2024
Button Back

Clama
 • DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice privind sezonul estival 2024

  DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice privind sezonul estival 2024

  Nr. 02-OV_din 20 IUNIE 2024

   .   

  Date cu privire la autoritatea contractantă:

  Denumirea autorității contractante

  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Localitate

  Mun. Hîncești

  IDNO

  1013601000026

  Adresa

  MD-3401, mun. Hîncești, str. M.Hâncu, 138, et. 4

  Număr de telefon

  026922748

  Număr de fax

  026923835

  E-mail oficial

  dgits-hincesti@mail.ru / directiainvataminthincesti@gmail.com

  Adresa de internet

  http://educ-hincesti.starnet.md/

  Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)

  Țurcanu Galina, 026923776, 061152087, alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com)

  Ursuleac Natalia, tel. 026923743 / 068310797 natalia22ursuleac@gmail.com

  Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

  Denumirea operatorului
  economic

  IDNO

  Întreprinderea:

  Cu capital autohton/

  Cu capital mixt/asociere/

  Cu capital străin

  Numărul
  și data
  contractului/ acordului-cadru

  Cod CPV

  Valoarea contractului

  Termen de valabili-tate al contractu-lui / acordului-cadru

  Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractu-lui/ acordului-cadru

  fără TVA

  inclusiv TVA

  SRL ZÎMBET

  1004600050765

  Întreprinderea:

  Cu capital autohton

  17-OV/ZB

  20.06.2024

  55243000-5

  498410,00

  498410,00

  31.10.2024

  18.08.2024

  SRL OLCRISCOM

  1008600007826

  18-OV/OC

  20.06.2024

  1028370,00

  1028370,00

  31.10.2024

  18.08.2024

   

  Postat 20 iunie 2024

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3917 DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice privind sezonul estival 2024 (3. Dare_de_seama_DIH_OV_ 20.IUNIE.2024_AAP.signed.pdf)
Button Home Button Top of Page