Ordinul MEC nr. 1628 din 09.12.2021 cu privire la Organizarea olimpiadelor raionale/municipale în baza testelor unice.
Button Back

Clama
  • Ordinul MEC nr. 1628 din 09.12.2021 cu privire la Organizarea olimpiadelor raionale/municipale în baza testelor unice.

    Remitem atașat Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1628 din 09.12.2021 prin care a fost aprobată Organizarea olimpiadelor raionale/municipale în baza testelor unice, unde se menționează despre faptul că în anul 2022 vor fi elaborate teste unice pentru Olimpiadele raional/municipale la 11 discipline.

    Totodată a fost aprobat Programul activităților de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte din învățământul general pentru anul 2022. Documentul poate fi accesat pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (www.ance.gov.md), la rubrica Documente normative.

    Cu informații privind Orarul olimpiadelor și concursurilor republicane pentru anul 2022 și alte detalii vom reveni.

    Postat 10 decembrie 2021

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3527 MEC_ANCE_Ordin_1628 din 09.12.2021 (MEC_ANCE_Ordin_1628 din 09.12.21_Organizarea olimpiadelor raionale_municipale în baza testelor unice.pdf)
Button Home Button Top of Page