Ordinul DÎ nr.86-b din 20.05.2020
Button Back

Clama
  • Ordinul DÎ nr.86-b din 20.05.2020

    Ref: Cu privire  la sistarea activității instituțiilor de educație timpurie

    Postat 21 mai 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3232 Ordinul 86-b (Ordinul 86-b.pdf)
Button Home Button Top of Page