Ordinul MECC nr.1776 din 29.11.18
Button Back

Clama
  • Ordinul MECC nr.1776 din 29.11.18

     În vederea asigurării continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării evaluării criteriale prin descriptori, Direcția Învățământ Vă remite Ordinul MECC nr.1776 din 29.11.18 și Reperele metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva ECD.

    Postat 22 decembrie 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2740 Ordinul MECC nr.1776 din 29.11.18 (Ordinul 1776 din 29.11.2018.zip)
Button Home Button Top of Page