Ordinul DÎ nr. 33-p din 28.05.2018 Cu privire la stimulare
Button Back

Clama
 • Ordinul DÎ nr. 33-p din 28.05.2018 Cu privire la stimulare

  Cu privire la  stimulare

            

       La  26 mai, curent, în scopul  promovării educaţiei demnităţii şi culturii  naţionale,  în  parteneriat cu MECC al  RM  şi  TV10 s-a desfăşurat concursul ”Victorie prin  istorie” pentru elevii claselor de liceu, în pregătirea căruia s-au evidenţiat echipele  manageriale ale LT ,,M. Eminescu” şi LT,,M.Sadoveanu”. În contextul celor expuse  emit  următorul                                                                                             

                                                            ORDIN:

  1. Pentru asigurarea condiţiilor optime în desfăşurarea concursului, se anunţă  mulţumire:

   directorului  LT  ”M.Eminescu, dnei  Plăcintă Ana,   

   directorului  LTM.Sadoveanu, dnei  Cojocaru Maria                                                                                                  

  2.  Se recomandă  directorilor  LTM.Eminescu, LT,M.Sadoveanu”, LT Lăpuşna,  prin  ordin,  să  stimuleze cadrele  didactice  implicate  în  pregătirea  şi  desfăşurarea  concursului.                                                                                                     

  4.  Prezentul ordin va  fi mediatizat  pe  site-ul  DÎ Hănceşti.   

  5.  Respectarea  acestui  ordin  mi-o  asum.

   

  Şefa DÎ Hînceşti                                                                                  Valentina TONU

   

  Ex.  A.Chetraru  026922984

  Postat 29 mai 2018

Button Home Button Top of Page