Ordinul ME nr. 1118 din 31.10.2014
Button Back

Clama
  • Ordinul ME nr. 1118 din 31.10.2014

    Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de BAC, 2015

    Mai multe detalii in scrisorile ataşate.

    Postat 12 decembrie 2014

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
836 ordin ME 1118 din 31.10.2014 (ordinul_1118_din_31102014_met_bac_2015.pdf)
837 metodologie BAC 2015 (metodologia_bac_2015_ro.pdf)
Button Home Button Top of Page