Ordin nr. 220-b din 19.09.2013 Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor din instiituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar în anul de studii 2013-2014
Button Back

Clama
  • Ordin nr. 220-b din 19.09.2013 Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor din instiituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar în anul de studii 2013-2014

    Întru îndeplinirea prevederilor pct. 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1236 din 22.12.1998 „Cu privire la aprobarea Programului naţional „Alimentaţia copiilor”, Deciziei Consiliului Raional Hânceşti nr. 07/10 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor şi copiilor din instituţiile şcolare şi preşcolare ale raionului” ţinînd cont de normele băneşti privind alimentarea pe zi pentru un copil/elev stabilite de ordinul nr. 42 din 28.01.2013 al Ministerului Educaţiei

    Postat 16 octombrie 2013

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
302 ordin nr. 220 (ordin_cu privire la organizarea alimentatiei.doc)
Button Home Button Top of Page