Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general
Button Back

Clama
  • Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general

    Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general este elaborată în conformitate cu art. 55 din Codul educației nr.152 din 17 iulie 2014, art.298 din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 și pct.14 al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2016-2020.

    —  Scopul: eșalonarea și structurarea proceselor de activitate ale instituțiilor de învățământ, prin reducerea numărului de ore obligatorii pentru activitate în cadrul instituției, care va permite cadrelor didactice să aloce timpul necesar formării profesionale și pregătirii calitative pentru activitatea didactică. (pct.3)

    —  Stabilește: structura timpului de muncă al personalului didactic și repartizarea normei didactice. (pct.2)

    Postat 09 februarie 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2501 Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general (Metodologia repartizarii timpului de munca.PDF)
2502 Nomenclatorul documentelor instituției de învățământ (Nomenclatorul documentelor instituției de învățământ.rar)
Button Home Button Top of Page