Seminarul teoretico-practic pentru profesorii de geografie și istoria românilor și universală cu subiectul: ,,Proiectarea-realizarea evaluării în baza de competențe la istoria românilor și universală și geografie”.
Button Back

Clama
 • Seminarul teoretico-practic pentru profesorii de geografie și istoria românilor și universală cu subiectul: ,,Proiectarea-realizarea evaluării în baza de competențe la istoria românilor și universală și geografie”.

  În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hîncești pentru luna aprilie, la data de 06.04.2023, în format online s-a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru profesorii de geografie și istoria românilor și universală cu subiectul: ,,Proiectarea-realizarea evaluării în baza de competențe la istoria românilor și universală și geografie”. Activitatea face parte din formările în domeniul Managementul implementării calitative a curricula 2019.

  Seminarul a întrunit 64 de cadre didactice.

  Scopul proiectării-realizării evaluării în baza de competențe în învăţământ este de a oferi profesorilor o imagine comprehensivă asupra tendinţelor şi orientărilor actuale ale evaluării. Precum și evidențierea, locului şi rolului evaluării în bază de competențe, în procesul instructiv-educativ, accentul fiind pus pe evaluarea diferitor tipuri de rezultate şcolare; pe cunoaşterea şi aplicarea unor noi metode de evaluare orientate spre aprecierea şi valorizarea competenţelor elevilor, cât şi pe formarea capacităţilor de autoevaluare.

  Aspectul practic axat pe Proiectarea şi construirea unui test în bază de competențe a fost asigurat de către doamnele Balan Galina, profesor de geografie, grad didactic I, LT Lăpușna și Tașcă Elena, specialist metodist superior DÎ.

   

   

  Postat 20 aprilie 2023

Button Home Button Top of Page