Atelierul de lucru cu profesorii de Istoria românilor și universală și Geografie
Button Back

Clama
 • Atelierul de lucru cu profesorii de Istoria românilor și universală și Geografie

  La data de 26 ianuarie, în incinta Gimnaziului Obileni, conform Planului Managerial de activitate al Direcției Învățământ Hîncești, pentru luna ianuarie 2023, s-a desfășurat Atelierul de lucru cu profesorii de Istoria românilor și universală și Geografie: Predarea transdisciplinară, elaborarea-pregătirea produsului/ proiectului din perspectiva formării competențelor cu caracter integrator la elevi.

  Atelierul a avut drept scop: valorificarea competențelor de bază prin intermediul stabilirii conexiunilor transdisciplinare cu caracter integrator la elevi.

  Prima parte a seminarului a fost moderată de Tașcă Elena, specialist metodist superior și de Cotovanu Tatiana, profesor de geografie GM ,, A. Donici”, în care s-au prezentat reperele teoretico-practice ale predării transdisciplinare.

  Aspecte practice au fost desfășurate de către dna Larschi Ala, profesor de geografie, grad didactic II, în cadrul orei publice la clasa a VIII-a cu subiectul: ,,Complexe faunistice- clasificarea, caracterizarea tipurilor principale, importanța” și în cadrul orei publice prezentată de către dna Bozianu Ecaterina, profesor de istorie și EPS, grad didactic II, în clasa a VI-a cu subiectul: ,,Album istoric al domnitorului Ștefan cel Mare”.

  Produsul școlar – rezultat al aplicării strategiilor transdisciplinare a fost demonstrat de personalul didactic menționat mai sus, care s-a oferit să prezinte participanților prezentări de produse școlare elaborate în baza cerințelor curriculare 2019.

  Aducem mulțumiri echipei manageriale și cadrelor didactice din GM Obileni pentru asigurarea unei frumoase colaborări dintre Direcția Învățământ și instituție în organizarea și desfășurarea atelierului de lucru.

   

  Postat 20 aprilie 2023

Button Home Button Top of Page