REPARTIZAREA FOILOR DE ODIHNĂ PENTRU ELEVI (COPII) ÎN SEZONUL ESTIVAL 2022
Button Back

Clama
 • REPARTIZAREA FOILOR DE ODIHNĂ PENTRU ELEVI (COPII) ÎN SEZONUL ESTIVAL 2022

   În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a elevilor, DÎ Hînceşti oferă repartizarea foilor de odihnă pentru perioada estivală 2022 în instituțiile de învățământ secundar general (LT, GM/GMG, ȘPG) din raion (conform anexei).

  1. Lista elevilor, care beneficiază de foi de odihnă și corespunde listei elevilor aprobată în CA al instituției și coordonată cu APL, se va prezenta în adresa electronică a Direcției Învățământ – dgits-hincesti@mail.ru / directiainvataminthincesti@gmail.com, formatul WORD și PDF (cu semnătura directorului), obligatoriu, cu o zi înainte de începerea fiecărui tur (Lista va conține denumirea instituției, Numele și Prenumele Elevului, Clasa, data, anul nașterii și categoria (gratuit / contra plată)).
  2.  Foile de odihnă gratuite vor fi oferite categoriilor de elevi conform prevederilor  HGRM Nr. 325 din  18.05.2022Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022” (aliniatul 4, punctul 1).
  3. Costul de 20% din prețul total al foii se va achita în contabilitatea DÎ (biroul 408) de persoana responsabilă din cadrul instituției.
  4. În ziua plecării la tabără, elevii se vor prezenta în fața Primăriei Municipiului Hîncești până la ora 8.30.
  5. Copiii vor fi însoțiți de către  o persoană (adult) responsabilă de transportare în prima și ultima zi a turului.
  6. Toți copiii sunt obligați să dețină: COPIA certificatului de naștere / buletinului de identitate, certificatul medical forma 027/e în ORIGINAL, obiecte de igienă personală, haine pentru activități sportive și bazin de apă, chipiu.

  ex. G.Țurcanu

  Postat 12 iulie 2022

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3626 REPARTIZAREA FOILOR DE ODIHNĂ PENTRU ELEVI (COPII) ÎN SEZONUL ESTIVAL 2022 (REPARTIZAREA FOILOR_OVARA2022_INST.pdf)
Button Home Button Top of Page