ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea foilor (biletelor) de odihnă de vară pentru elevi (copii), sezonul estival 2023
Button Back

Clama
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea foilor (biletelor) de odihnă de vară pentru elevi (copii), sezonul estival 2023

  prin procedura de achiziție______ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ_________________

  (tipul procedurii de achiziție)

   

  1. Denumirea autorității contractante: ______ DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT HÎNCEŞTI _____
  2. IDNO: ___1013601000026_____________________________________________________
  3. Adresa: ___ MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 138, et. 4________________
  4. Numărul de telefon/fax: __0269-2-38-35; 0269-2-37-76_______________________________
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: directiainvataminthincesti@gmail.com / dgits-hincesti@mail.ru, alexcristy77@gmail.com /  alexcristy77@mail.ru; http://educ-hincesti.starnet.md/
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
  7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________nu se aplică_______
  8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684250650978?tab=contract-notice

  Postat 22 mai 2023

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3790 NUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea foilor (biletelor) de odihnă de vară pentru elevi (copii), sezonul estival 2023 (Anunt_de_participare_SEZONUL ESTIVAL 2023_DI HINCESTI_18 MAI 2023.signed.pdf)
Button Home Button Top of Page