În atenția managerilor școlari!!!
Button Back

Clama
 • În atenția managerilor școlari!!!

   

  În conformitate cu Regulamentul „Cu privire la formarea continuă a adulților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017 (cu modificările respective, nr. 104 din 27 februarie 2019), Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 demararea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională pentru cadrele didactice și pentru alte categorii de persoane care optează angajarea în sistemul educațional la următoarele specialități, după cum urmează :

  I.       Calificare profesională suplimentară:

  1.      Învățământ primar (60 credite);

  2.      Educația timpurie (60 credite);

  3.      Geografia (60 credite);

  4.      Istoria (60 credite);

  5.      Limba engleză (60 credite);

  6.      Limba rusă (60 credite).

  II.      Recalificare profesională:

  1.      Psihopedagogie (60 credite).

  Studiile respective sunt organizate în bază de contract, cu achitarea taxei anuale de 3500 de lei.

  Procesul de studii se realizează cu frecvență redusă (după caz - online), în conformitate cu planul de învățământ, repartizat pe sesiuni care sunt organizate preponderent în vacanțele școlare.

  Participarea la studiile respective se realizează în baza înregistrării online www.ise.md, pe platforma Formarea profesională continuă.

  Informații suplimentare la tel.: Vicol Nelu, director adjunct,  067700774, și 022468730 Secția Managementul Formării Profesionale și Asigurarea Calității.

  Postat 24 august 2020

Button Home Button Top of Page