DECIZIA DE ATRIBUIRE a contractului de achiziții publice privind SEZONUL ESTIVAL 2024
Button Back

Clama
 • DECIZIA DE ATRIBUIRE a contractului de achiziții publice privind SEZONUL ESTIVAL 2024

  DECIZIA DE ATRIBUIRE a contractului de achiziții publice privind SEZONUL ESTIVAL 2024

  Nr. 02-OV_din 10 iunie 2024

   .   

  Date cu privire la autoritatea contractantă:

  Denumirea autorității contractante

  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Localitate

  Mun. Hîncești

  IDNO

  1013601000026

  Adresa

  MD-3401, mun. Hîncești, str. M.Hâncu, 138, et. 4

  Număr de telefon

  026922748

  Număr de fax

  026923835

  E-mail oficial

  dgits-hincesti@mail.ru / directiainvataminthincesti@gmail.com

  Adresa de internet

  http://educ-hincesti.starnet.md/

  Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)

  Țurcanu Galina, 026923776, 061152087, alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com)

  Ursuleac Natalia, tel. 026923743 / 068310797 natalia22ursuleac@gmail.com

   

  1. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

  Denumirea lotului

  Denumirea operatorului economic

  Cantitate și unitate de măsură 

  Prețul unitar, lei

  (fără TVA)

  Prețul total, lei

  (fără TVA)

  Prețul total, lei

   (inclusiv TVA)

  FOI DE ODIHNĂ DE VARĂ PENTRU COPII

  LOTUL I

  SRL ZÎMBET

  197

  2530,00

  498410,00

  498410,00

  LOTUL II

  SRL OLCRISCOM

  413

  2490,00

  1028370,00

  1028370,00

   

  Anularea procedurii de achiziție publică:

  În temeiul art. 71 alin. __ lit ­__.           

  Argumentare:  _______________________________________________________________

  Componența grupului de lucru:

  Nr.

  Nume, Prenume

  Funcția în cadrul grupului de lucru

  Semnătura

  1.  

  TONU Valentina

  conducătorul (președintele) grupului de lucru

   

  1.  

  Ursuleac Natalia

  secretarul grupului de lucru, responsabil de achiziții publice

   

  1.  

  Ţurcanu Galina

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Mititel Violeta

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Cojocaru Inga

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Buruian Eugenia

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Ionescu Olesea

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Chiriță Vladimir

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Brânzeanu Mihail

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Drumea Maria

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Mereuță Victor

  membru grupului de lucru

   

  1.  

  Erhan Galina

  INVITAȚI – Membrii grupului de lucru cu drept de vot consultativ

   

  1.  

  Lupașcu Semion

   

  1.  

  Cimpoieșu Ana

   

   

  Postat 20 iunie 2024

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3916 DECIZIA DE ATRIBUIRE a contractului de achiziții publice privind SEZONUL ESTIVAL 2024 (2. Decizia_de_atribuire_DIH_OV_10.IUNIE.2024.pdf)
Button Home Button Top of Page