În atenția managerilor școlari !
Button Back

Clama
 • În atenția managerilor școlari !

  În temeiul Deciziei Consiliului național pentru securitatea circulației rutiere din 10 octombrie 2019, extras din Procesul –verbal nr.12-14-7148, în scopul formării la elevi a unui comportament responsabil la traficul rutier, DÎ Hîncești solicită lansarea campaniilor de comunicare în instituțiile de învățământ general pentru promovarea activităților orientate spre formarea atitudinilor și deprinderilor de comportament responsabil în trafic și sensibilizarea asupra neglijării regulilor de circulație rutieră de către pietoni.

  Activitățile urmează a fi desfășurate  în afara orelor de curs, conform prevederilor pct.5.1. din Reperele metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte, aprobate prin Ordinul ministrului nr.405 din 11 aprilie 2019.

  Totodată, activitățile pot fi realizate, după caz, și în baza principiului integrat, la toate disciplinele școlare. Cadrele didactice vor utiliza seturile didactice și tehnologiile educaționale disponibile.

  Despre cele mai relevante activităţi desfăşurate în instituţii solicităm informarea DÎ către 29 noiembrie 2019,la adresa de e-mail: cojocaru.inga@mail.ru

                 

  Postat 04 noiembrie 2019

Button Home Button Top of Page