Comunicat de presă: seminar raional cu profesorii de informatică
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: seminar raional cu profesorii de informatică

  Comunicat de presă

              La data de 26 februarie 2019 în GM Logănești a fost desfășurat seminarul la informatică cu tema: Parametrii predării calitative a informaticii prin prisma rezolvării de probleme, cl. IX-XII

  Dezideratul seminarului pe tot parcursul defășurării a fost: ”Un bun programator trebuie să fie înzestrat cu tehnica, experiență, capacitate de abstractizare, logică, inteligență, creativitate și talente.

              În clasa a IX-a a fost defășurată o oră demonstrativă, de către dna V. Ochișor, profesor, grad didactic I, la care au fost implicați toți elevii, dând dovadă de cunoștințe profunde. Lecția a fost apreciată cu calificativul: foarte bine.

              De real folos le-a fost profesorilor și a II-a parte a seminarului, la care profesorii: Brînza Valentina LT ”M. Sadoveanu”, Hâncești și Ochișor Valentina GM Logănești și-au expus cele mai reușite realizări din experiența de lucru.

              Direcția Învățământ Hâncești aduce mulțumiri echipei manageriale a GM Logănești (dnelor Valentina Ochișor, managerul instituției și Svetlana. Tătaru, director adjunct pentru instruire, L. Cazacu, director adjunct pentru educație) pentru buna organizare a întrunirii.

  Postat 26 februarie 2019

Button Home Button Top of Page