Comunicat de presă: Reuniunea profesorilor de fizică.
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: Reuniunea profesorilor de fizică.

  Comunicat de presă

  La 20.02.2019, în incinta LT ”M.Eminescu” Hîncești, s-a desfășurat reuniunea metodică raională a profesorilor de fizică cu tema ”Eficacitatea orelor opționale”.

  Obiectivele reuniunii au vizat:

  • Identificarea strategiilor didactice optime pentru predarea eficientă a orelor opționale;
  • Stabilirea oportunităților cursului opțional la fizică versus Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal;
  • Realizarea schimbului de experiență în vederea valorificării bunelor practici.

  Reperele teoretice au fost prezentate de dl  Vasile OSIPCIUC, specialist principal, DÎ.

  S-a menționat care este oportunitatea respectârii  Planului cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal  și a  curriculei la disciplinele opționale. În procesul implementării  curriculei la disciplina opțională ”Surse de energie regenerabilă” s-a pus accentul pe îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ prin diversificarea activităților  de predare-învățare.

  O deosebită atenție s-a atras la domeniul educaței ecologice în cadrul acestei discipline. Prin colaborare cu profesorii altor discipline, e posibil formarea unui comportament adecvat la elevi, devine posibilă conștientizarea necesității valorificării raționale, a conservării și protecției mediului la nivel local.

  În cadrul orei demonstrative, desfășuratî de către dl Florin ȚURCANU, profesor de fizică, cu subiectul: ”Obține la maxim cu minim de cheltuieli” s-au enumerat problemele principale ale  consumului de energie, s-a argumentat faptul că orice cetățean poate contribui la protecția mediului ambiant.

  Ora demonstrativă a fost apreciată cu calificativul ”foarte bine”.

  În scopul schimbului de experiență, au luat cuvântul Vasile DARII, profesor, grad didactic ÎNTÂI, LT ”Șt. Holban” Cărpineni, Vasile STROPȘA, profesor, grad didactic DOI, GM Mingir, Galina GRINCIUC, profesor,  GM ”S. Anisei” Negrea, ș.a.  

  S – a propus:

  1.  în scopul implementării Codului Educației, de mărit numărul de ore la disciplinele opționale de la 1 oră la 2 ore săptămânal. 
  2. elaborarea unei curricule la nivel local, respectând cerințele metodologiei existente.
  •    Direcția Învățământ Hîncești aduce mulțumiri echipei manageriale a LT ”M. Eminescu” (director Ana PLĂCINTĂ, director adjunct Galina TRIPAC) pentru buna organizare a întrunirii.

  Ex: Vasile OSIPCIUC,  specialist principal, Direcției Învățământ Hâncești

  Postat 25 februarie 2019

Button Home Button Top of Page