COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de biologie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de biologie. Centrarea instruirii pe cel ce învață, prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare-evaluare.”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de biologie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de biologie. Centrarea instruirii pe cel ce învață, prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare-evaluare.”

   La data de 18  decembrie, 2018, în gimnaziul Cățăleni s-a desfășurat seminarul raional al profesorilor de biologie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de biologie. Centrarea instruirii pe cel ce învață, prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare-evaluare.”

   Aspectele teoretice ale seminarului au fost valorificate în cadrul activității în plen de doamna Eugenia Buruian, șef-adjunct al DÎ,responsabil de predarea biologiei și chimiei. Tot în acest context a fost desfășurată, cu participarea elevilor din instituție, conferința științifică” Utilizarea TIC: avantaje, dezavantaje”, care a fost moderată de dna Maria Sârbu, managerul instituției, apoi au fost desfășurate ore publice în cadrul cărora au fost  prezentate aspecte praxiologice ale conținutului tematic:

  Etapele de viață ale omului”, Științe,clasa a IV-a, învățătoare Rotaru  Neonila,”Rolul sistemelor de susținere în supravețuirea animalelor”, profesoară Garbuzaru Mariana.

  Ambele ore au fost apreciate cu calificativul „Foarte bine”.

  Activitatea extracurriculară „De urat am mai ura” a  întregit impresionanta aflare a cadrelor didactice în gimnaziul Cățăleni.

  Direcția Învățământ Hâncești aduce mulțumiri directorului instituției dnei Sârbu Maria , colectivului profesoral pentru buna organizare și desfășurare a seminarului.

  Postat 21 decembrie 2018

Button Home Button Top of Page