Comunicat de presă: seminar cu profesorii de fizică!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: seminar cu profesorii de fizică!

         Miercuri, 17 octombrie 2018, în incinta LT „M. Eminescu”, Hîncești, s-a desfășurat seminarul de formare a profesorilor de fizică, abordând subiectul „Utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale în cadrul orelor de fizică”.

           Acest seminar de formare a avut ca scop formarea profesorilor de fizică în utilizarea tehnologiilor informaționale.

        Înainte de începerea seminarului fiecare profesor a primit o agendă de lucru unde au fost stabilite timpul și activitățile propuse.

        Doamna director al instituției, Ana Plăcintă, a comunicat despre succesele și mândria instituției

          Toți profesorii au avut ocazia să asiste la o oră demonstrativă la clasa a XI-R, profesor dl. Reuțchi Grigore, având ca subiect „Transformările simple ale gazului ideal”.

          În cadrul orei s-a observat abilitatea profesorului de utilizare a tehnologiei informaționale. A fost o lecție eficientă, cu un climat favorabil, ceea ce denotă că relațiile profesor-elevi sunt bune. Profesorului i-a reușit să antreneze elevii într-o discuție constructivă pe tot parcursul orei, realizându-se obiectivele propuse. A demonstrat unele aplicații ale roboțeilor.

      În urma debrifării, ora a fost apreciată cu calificativul foarte bine.

      La finele seminarului profesorii au conștientizat că la etapa actuală este necesar de a utiliza tehnologiile informaționale moderne

   Pentru acasă profesori au primit însărcinări:

  1.Să facă analiza SWOT a utilizării TIC în timpul lecțiilor de fizică. 

  2. Să participe la cursuri de formare în domeniul utilizării TIC-ului.                                                     

  3. Să înainteze demers  Administrației instituției cu indicarea utilajului necesar pentru utilizarea TIC-ului.

          Direcția Învățământ aduce mulțumiri cadrelor didactice menționate, echipei manageriale a LT ”M. Eminescu”, precum și tuturor profesorilor implicați în activitate. Sperăm, le-a fost de real folos activitatea desfășurată.

  Postat 29 octombrie 2018

Button Home Button Top of Page