Comunicat de presă: Concursul raional de desene ”Combaterea intoxicațiilor acute exogene cu substanțe chimice”
Button Back

Clama
  • Comunicat de presă: Concursul raional de desene ”Combaterea intoxicațiilor acute exogene cu substanțe chimice”

    În conformitate cu circulara MECC nr. 1251 din 23.08.2018, ”Cu privire la organizarea Săptămânii Naționale pentru combaterea intoxicațiilor acute exogene cu substanțe chimice”, în perioada 01-21 septembrie a fost desfășurat concursul raional de desene ”Combaterea intoxicațiilor acute exogene cu substanțe chimice”, la care au participat elevi din 11 instituții de învățământ din raionul Hâncești.

    Prin desen elevii au demonstrat cât sunt de necesare acțiunile de comunicare, informare și educare a elevilor privind prevenirea și organizarea acțiunilor coordonate în diminuarea și neadmiterea atare cazuri.

            Totuși, din numărul total de participanți doar câțiva s-au dovedit a fi cei mai buni și au fost premiați cu diplome.

    Direcția Învățământ aduce mulțumiri concurenților și profesorilor din instituțiile de învățământ: LT ”M. Sadoveanu”, LT ”M.Eminescu”, LT Lăpușna, GM Mingir, GM ”A. Bunduchi” Buțeni, GM Bujor, GM ”A.Donici” Ciuciuleni, GMG Cotul Morii, GMG ”K.Evteeva” Ivanovca, GM Pereni, GMG Cărpineni, pentru implicare activă și atitudine de care au dat dovadă în pregătire.

    Totodată, încurajăm și celelalte instituții de învățământ din raion să-și promoveze imaginea prin participarea în cadrul concursurilor raionale.

     

    Procesul verbal al comisiei de jurizare se anexează.    

    Postat 19 octombrie 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2706 Proces verbal (Proces-verbal.PDF)
Button Home Button Top of Page