COMUNICAT DE PRESĂ: concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici

  În Sala de lectură a Bibliotecii Publice Raionale IPS ”Antonie Plămădeală”, devenită neîncăpătoare, a avut loc în data de 5 mai, concursul  ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, a fost dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici.

  Acest concurs de stimulare a lecturii a derulat într-un parteneriat dintre Direcția Învățământ, Direcția Cultură și Turism, Biblioteca Publică Raională IPS ”Antonie Plămădeală”.                                                                                                                              Pentru a verifica competențele de lectură: înțelegerea textului literar, capacitatea de a reflecta, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii asupra acestora, participanții au fost supuși mai multor probe de concurs. 

  Elevii-cititori au demonstrat că au venit în concurs bine pregătiți. Au studiat atât viața, activitatea marelui scriitor, referințele critice, cât și cele 12 opere literare propuse spre lectură. 

  Totuși, doar câțiva participanți au dovedit că sunt cei mai buni în cadrul competiției și au fost desemnați de juriu ca învingători. 

  Mulțumim concurenților și mentorilor pentru implicare activă și atitudine serioasă de care au dat dovadă în pregătire.

  Finaliștii, deținătorii premiului Mare și locului I, vor participa la faza republicană, care se va desfășura la Chișinău, în data de 19 mai.

  Procesul verbal al comisiei de jurizare se anexează.          

  Postat 08 mai 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2585 concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici (Proces Verbal_La izvoarele intelepciunii_08052018.doc)
Concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici
Concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici
Concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici
Concursul ”La izvoarele înțelepciunii”, faza raională, a XXVIII-a ediție, dedicată vieții și creației scriitorului Ioan Slavici
Button Home Button Top of Page