COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ” Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Button Back

Clama
  • COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ” Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”

    Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ”Asigurarea motivației elevului pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare” a fost găzduit de GM Bujor. În cadrul seminarului a fost apreciată o bună cultură organizațională a instituției, în special, a fost  remarcat aspectul ce ține de promovarea valorilor neamului românesc.

    Cadrele didactice: Doboș Viorica, Damian Vera, Moșneagu Vera, Mițco Elena, Nederiță Viorica au valorificat aspectele teoretice puse în discuție, motivând elevii pentru propria lor învățare prin prisma stilurilor proprii de învățare. Orele au fost marcate de Sărbătoarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Activitatea extracurriculară a înserat secvențe din istoria drapelului țării, astfel, a fost scos în evidență și aspectul ce ține de  educația patriotică a elevilor. Cu un aport deosebit au venit și profesorii instituției interpretând cu drag pentru colegii din raion un colaj de cântece populare.

     Direcția Învățământ aduce sincere mulțumiri administrației Gimnaziului Bujor, director Moșneagu Vera, director adjunct Dimitriu Tatiana, pentru efortul depus în organizarea și desfășurarea seminarului.

    Postat 03 mai 2018

Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ”Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ” Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ”Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ”Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Seminarul raional al învățătorilor claselor primare ”Asigurarea motivației elevilor pentru propria învățare prin prisma stilurilor de învățare”
Button Home Button Top of Page