СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Formarea competenței de comunicare verbală în procesul de învățare a limbii ruse”
Button Back

Clama
 • СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Formarea competenței de comunicare verbală în procesul de învățare a limbii ruse”

    În conformitate cu Planul managerial al Direcției Învățământ Hâncești pentru anul de studii 2017-2018, în scopul asigurării calității în educație ,urmărind valorificarea schimbului de bune practici, la data de 20 aprilie 2018 ,  în IP Liceul Teoretic Lăpușna s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu profesorii  de limba și literatura rusă cu genericul   Formarea  competenței de comunicare verbală  în procesul de învățare a limbii ruse”.

     Cu un cuvânt de salut, în fața participanților, a venit dna Viorica Rotaru, directorul instituției, care a  prezentat istoricul și aspecte ale culturii organizaționale a instituției.

      Seminarul a început cu activitatea plenară, urmată de cea practică. Au fost desfășurate 3 ore publice:

   cl.a V-a ”A”, ”Мы в России”, profesor Bîrlădeanu Igor;

   cl.a VI-a ”A” , ”Мой край родной - Молдова”, profesor Munteanu Sofia, grad didactic II;

   cl.a IX-a ”B”,  ”Владимир Высоцкий ”Песня о друге”, profesor  Cecalev Galina, grad didactic II.

       Lecțiile  au valorificat  aspectele teoretice puse în discuție și au fost apreciate cu calificativul  foarte bine.

      Activitatea  extracurriculară  ”Umorina -2018 ” a  demonstrat competențele elevilor de a stăpâni limba rusă în afara orelor de curs, creând  participanților și o despoziție bună.

     Direcția Învățământ aduce multumiri echipei manageriale a IP LT Lăpușna, cadrelor didactice pentru buna organizare și desfășurare a seminarului.

      DÎ Hâncești propune pentru diseminare materialele seminarului și recomandă discutarea lor în cadrul ședințelor comisiei metodice de specialitate din instituțiile școlare din raion.

  Postat 24 aprilie 2018

”Formarea competenței de comunicare verbală în procesul de învățare a limbii ruse”
”Formarea competenței de comunicare verbală în procesul de învățare a limbii ruse”
”Formarea competenței de comunicare verbală în procesul de învățare a limbii ruse”
Button Home Button Top of Page