COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul teoretico-practic al profesorilor din aria ”Ştiinţe socio-umanistice” cu subiectul ”Utilizarea şi impactul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în formarea competenţelor specifice la disciplină”
Button Back

Clama
  • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul teoretico-practic al profesorilor din aria ”Ştiinţe socio-umanistice” cu subiectul ”Utilizarea şi impactul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în formarea competenţelor specifice la disciplină”

    Miercuri, 28 martie, în GM Bobeica s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic al profesorilor din aria ”Ştiinţe socio-umanistice” cu subiectul ”Utilizarea şi impactul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în formarea  competenţelor specifice  la  disciplină”  şi  Masa  rotundă ”Aprecierea Actului  de  la  27 martie  1918 – 100  de ani  de  la   Marea  Unire”.

    Reieşind din imperativul şcolii moderne, al Comisiei  Europene  în  domeniul educaţiei, Codul  Educaţiei  RM  şi Curriculumul naţional  participanţii  la  seminar au discutat  despre  integrarea  tehnologiilor  în  procesul  de  predare – învăţare – evaluare  la disciplină,  competenţa  pedagogică şi abilităţile tehnice  ale profesorului  care  trebuie să  ştie şi să poată integra  aceste tehnologii  pentru  obţinerea  unor  efecte  pedagogice  utile,  în  realizarea  unui  demers  educaţional  centrat  pe  formarea de competenţe. Partea teoretică a  fost prezentată de către specialistul la disciplină, Chetraru Ana, care a subliniat că astăzi actul educaţional nu  mai  are  doar doi factori: profesorul şi elevul, intervine un al treilea: multimedia, care în  anumite etape  ale  lecţiei  implică  toţi  elevii. 

    Participanţii  la seminar  au  luat  cunoştinţă cu experienţa  instituţiei  şi  au  apreciat  înalt practica  profesoarelor  Bucur  Ecaterina  şi  Comândaru  Ana  în  cadrul  lecţiilor  de  istorie  şi  geografie. Tot  aici  au  pezentat  secvenţe  din  practica  lor  la  subiect dnul  Dodu Nicolae,  GM  Călmăţui  şi  dna  Pârău  Olga,  LT ”M.Sadoveanu”. În  cadrul Mesei rotunde au  fost  pezentate  argumente,  raţionamente, aprecieri  ale  Actului Unirii de la 27 martie 1918. Dezbaterile între echipele de  elevi ai  gimnaziului,  ghidați  de  dna  Bucur  Ecaterina,  au  incitat  prezenţa  şi  au  provocat  la  discuţie  atăt  elevii, cît si profesorii.

    Postat 29 martie 2018

Button Home Button Top of Page