COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul teoretico-practic cu educatorii „Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul teoretico-practic cu educatorii „Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară”

  În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hîncești în data de 21 februarie 2018, în grădinița ”Andrieș” s.Lăpușna,  s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu educatorii, având genericul „Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară”, prezentat de către dna Marina Pascal, specialist-metodist al DÎ.

  Dna Marina Pascal, specialist-metodist al DÎ, a actualizat informația cu referire la scopul, obiectivele și importanța formării deprinderilor la preșcolari pentru alegerea și menținerea unui mod sănătos de viață de către aceștea.  

   Un model de activitate cu scopul formării deprinderilor  puse în discuție a fost prezentat de către  instituția-gazdă.  Participanții la seminar au avut posibilitatea să urmărească  diverse metode de predare-învățare la domeniul ”Educație pentru sănătate”, asistând la 5 activități publice, prezentate de  următoarele cadre didactice: Vîzdoagă Elena, activitate cu copii din grupa medie; Ungureanu Tamara, grupa medie; Stanciu Maria, grupa mare; Bubuioc Efimia, grupa pregătitoare; Bucur Rodica distracție sportivă cu grupa pregătitoare.

  Activitățile publice au fost apreciate de către participanți cu calificativul ,,foarte bine”; este remarcabil faptul că două dintre aceste doamne sunt recent angajate, aceasta ne demonstrează un nivel înalt de pregătire și că în instituție activează cadre didactice de valoare.

  Deasemenea, în cadrul acestui seminar, dna Andros Lidia, educator, gr.II grădinița s. Obileni, a venit să prezinte colegilor un set impunător de metode interactive cu care dumneaei zilnic provoacă preșcolarii săi la dobândirea de noi cunoștințe.

  Direcția Învățământ apreciază înalt implicarea dnei Andros L., în scopul diseminării bunelor practici, precum și responsabilitatea manifestată de managerul V. Stanciu și colectivul grădiniței Lăpușna, în organizarea și desfășurarea seminarului.

  În speranța că cele văzute în această instituție vor fi valorificate, Direcția Învățământ urează tuturor multe succese.

  Postat 22 februarie 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2520 „Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară” („Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară”.pdf)
2521 „Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară” („Specificul Educației pentru sănătate la vârsta preșcolară”2.pdf)
Button Home Button Top of Page