COMUNICAT DE PRESĂ: Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”

  Tradiţional, în fiecare an, pentru sporirea motivaţiei cadrelor didactice, pentru autoformare şi dezvoltare profesională, DÎ Hânceşti desfăşoară Concursul „Pedagogul Anului”.

  În acest context, pe data de 12 februarie 2018, în incinta GM ”A.Donici” Ciuciuleni, s-au desfăşurat ultimile două probe ale etapei  raionale a Concursului „Pedagogul Anului, ediția 2018

  În raionul Hânceşti activează mulţi pedagogi buni şi foarte buni, dar nu toţi au curajul să se implice în confruntări intelectuale. Cadrele didactice care participă la acest concurs îşia sumă o responsabilitate mare, deoarece pregătirea pentru competiţie este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, tact  şi măiestrie pedagogică, creativitate şi empatie, simţul umorului, pasiune şi dăruire profesională.

  În cadrul etapei raionale a concursului s-au înscris 11 candidaţi, cu șase mai mulți decât anul precedent, dascăli cu experienţă pedagogică avansată, deţinători de grade didactice: Bufteac Tatiana, învățătoare, LT ”M.Sadoveanu” Hâncești,  Boguță Olga, învățătoare, LT ”Universum”, Mandîș Sergiu, profesor de istorie, LT „Şt. Holban” Cărpineni, Arnăutu-Colța Elena, profesoară de limba și lit. română, LT ”M. Eminescu”, Matfeiciuc Svetlana, profesoară de l. engleză, LT „D.Cantemir” Crasnoarmeiscoe, Șveț Vera, profesoară de l. rusă, GM Dancu, Nicoară Tatiana, profesoară de l. rusă, GM Drăgușenii Noi, Dancu Tatiana, profesoară de matematică, LT ”M. Eminescu” Hâncești, Schimbător Aliona, educatoare, grădinița ”Romanița” s. Buțeni, Sîrbu Cristina, educatoare, grădinița ”Andrieș” s. Logănești, Prozorovschi Natalia, educatoare, grădinița nr.1, s. Sărata Galbenă.

  Participanţii la concurs au demonstrat competenţe profesionale deosebite, tehnici şi procedee didactice eficiente, moderne, captivante.

  Concurenţii au fost antrenaţi în 4 probe: testul  psihopedagogic, ora publică, sugestii metodologice în baza temei de cercetare, discurs cu genericul ”În numele viitorului”.

  Astfel, din cei 11candidaţi, 3 de la învățământ preșcolar, 2 de la învăţământ primar şi 6 de la învăţământ general s-au învrednicit cu următoarele locuri:

  Învăţământ general

  LOCUL I

  Mandiș Sergiu,prof.de istorie, gr. did. II,LT ”Șt. Holban” s. Cărpineni LOCUL II

  Arnăutu-Colța Elena, prof. de limba și literatura română, gr. did. II, LT „M.Eminescu” mun. Hâncești;

  LOCUL III

  Șveț Vera, prof. de l.rusă, gr. did. II, GM  s. Dancu ;

  Nicoară Tatiana, prof. de l.rusă, gr. did. II, GM  s. Drăgușenii Noi

  MENȚIUNE

  Matfeiciuc Svetlana, prof.de l.engleză, gr. did. II, LT ”D. Cantemir” s. Crasnoarmeiscoe

  Dancu Tatiana, prof.de matematică, gr. did. II, LT ”M.Eminescu” mun. Hâncești.

   

   Învăţământ primar

  LOCUL  II

  Boguță Olga, învăţătoare, LT ”Universum” s. Sărata Galbenă;

  BufteacTatiana , învățătoare, LT”M.Sadoveanu” mun. Hâncești; 

   

  Învățământ preșcolar

  LOCUL III

  Schimbător Aliona, educatoare, grădinița ”Romanița” s.Buțeni;

  Mențiune

  Sîrbu Cristina, educatoare, grădinița”Andrieș” s. Logănești;

  Prozorovschi Natalia, educatoare, grădinița nr.1, s. Sărata Galbenă.

  Domnul Sergiu Mandîș va reprezenta raionul Hânceşti la etapa republicană a concursului, care se va organiza şi desfăşura de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, precum şi sindicatele de ramură în perioada februarie-aprilie 2018.

  În susţinerea pedagogilor antrenaţi în concurs au venit managerii şi discipolii lor.

  Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în societate, mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice şi a echipelor manageriale. Prin acest concurs dorim şă le oferim tuturor participanţilor recunoaştere, să atragem atenţia asupra unor aspecte pozitive ale educaţiei şi să impulsionăm competiţia şi creativitatea în sistemul educaţional.

  Mulţumim participanţilor la concurs şi le urăm inspiraţie, tenacitate, optimism nesecat, consecvenţă, tărie de caracter, recunoştinţă din partea discipolilor, împlinire personală şi profesională.

   DÎ Hânceşti exprimă sincere mulţumiri echipei manageriale a LT „M.Eminescu”, LT „M.Sadoveanu”, GM „A.Donici” Ciuciuleni pentru susţinere şi crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a concursului.

  Postat 16 februarie 2018

Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”
Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”
Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”
Concursul „Pedagogul Anului, ediția 2018”
Button Home Button Top of Page