SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
Button Back

Clama
 • SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL

  Pe data de 30 ianuarie 2018,în Gimnaziul Boghiceni,a avut loc seminarul raional ordinar al profesorilor de limba şi literatura română cu subiectul ”Scopul lecturii în școală. Organizarea și desfășurarea unui atelier de lectură”.

  Conform reperelor metodologice privind organizarea procesului educaţional la disciplina limba şi literatura română în anul de studii 2017-2018, în cadrul fiecărei unităţi didactice trebuie proiectate lecții de tip atelier. Printre obiectivele seminarului au fost: stabilirea rolului profesorului în organizarea orei de lectură; identificarea modalităţilor pentru stimularea interesului de lectură; abordarea eficientă a diverselor tehnici de lucru asupra textului; asigurarea schimbului de experienţă în scopul găsirii unor forme noi de dezvoltare a competențelor de lectură/scriere ale elevilor ş.a.

   Chiar de la bun început, dna Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti, a  făcut referire la acticvitatea în plen a Catedrei Raionale a profesorilor de limba și literatura română, unde s-a pus accent pe prevederile din scrisoarea metodică pentru  anul de studii 2017-2018. Dna Tonu a realizat o analiză minuțioasă a evaluărilor inițiale în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a  și a X-a, evaluări propuse după textul DÎ.S–au scos în vileag  greșelile tipice, făcându-se referire la itemii cu cel mai jos procent de realizare.Au fost identificate forme de lucru cu elevii în scopul  îmbunătățirii  procesului de predare și atingerii standardelor de calitate la disciplină.

  Deasemenea, cei prezenţi la seminar au avut posibilitatea să asiste la atelierul de lectură, organizat în clasa a VI-a de către profesoara Rotaru Natalia, cu subiectul ”Ce este viața?”.  Lecția a fost apreciată cu calificativul bine, evidențiindu-se momentul respectării, din punct de vedere metodic,a paşilor  unui asemenea tip de atelier.

   Prezente la eveniment, dna Rachiu Aliona, profesor de limbă și literatură română, LT ”M.Sadoveanu, gr.did.I, şi dna Oxana Scutaru, specialist principal în cadrul Direcţiei Învăţământ,grad didactic I,  au organizat un atelier de lectură cu profesorii de limbă și literatură română, în cadrul căruia  a fost discutat și analizat romanul ”Te blestem să te îndrăgostești de mine” de N. Dabija.Acest roman a fost propus spre lecturare tuturor membrilor catedrei raionale. Dna Rachiu Aliona a utilizat diverse tehnici de exprimare a opiniei, interogare și studiul unui fragment, concluzionându-se că este o operă literară plină de sentințe și învățături pentru toate vârstele.

  Conform agendei, cadrele didactice au asistat şi la o activitate extracurriculară cu genericul: „Reverie peste albumul de la școală”. Elevii au adus un omagiu celor care seamănă lumină și în jurul cărora se învârtește universul, Măria sa, Dascălul.

  Prezența primarului localității, dl Zoină Ion, pe parcursul desfășurării seminarului, a demonstrat că existența parteneriatului sănătos generează lucruri frumoase la nivel de localitate.

  Seminarul metodic a punctat încă o dată importanța și utilitatea atelierelor de  lectură în procesul educativ și, în special ,în cel de desfășurare la  limba și literatura română,precum  și în formarea vorbitorului cult de limbă română.

   

                                                                             Sorina Lefter, profesoară de limba și literatura română, GM Mirești

  Postat 01 februarie 2018

SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
SCHIMB DE EXPERINŢĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI RAIONAL
Button Home Button Top of Page