DIRECTORILOR EDUCATIVI și PROFESORILOR DE ISTORIE: Holocaust - Săptămâna Memoriei
Button Back

Clama
 • DIRECTORILOR EDUCATIVI și PROFESORILOR DE ISTORIE: Holocaust - Săptămâna Memoriei

  În  conformitate  cu  prevederile  Dispoziției  Guvernului  Republicii  Moldova  nr. 210  din  26.11.2015 ,,Cu  privire  la  zilele  comemorative, zilele  de  sărbătoare  şi  dfe  odihnă  în  RM”  şi  în  vederea  Planului  de  acţiuni  privind  implementarea  Declaraţiei  Parlamentului  RM  cu  privire  la acceptarea  Raportului  final  al Comisiei  Internaţionale  pentru  studierea  Holocaustului,  prezidată  de  Elie Wisel,  aprobat  prin  HG nr.313  din 22.05.2017, anual  la 27 ianuarie, se  desfăşoară  comemorarea  victimelor  Holocaustului  în  cadrul  ,,Săptămânii  Memoriei”.                                                  

  În  scopul  formării şi promovării valorilor  democratice şi  toleranţei  la  elevi, DÎ solicită  conducătorilor  de  instituţii  desfăşurarea  în  perioada  24-31  ianuarie  2018,  săptămâna dedicată  memoriei,  care  va  include  activităţi  extracurriculare  de  sensibilizare  a  comunităţii  educaţionale  ale  elevilor (cl VIII-XII)  cu  referire  la  Holocaust  şi  evenimentele  de  tristă  amintire din perioada  contemporană a istoriei  romănilor  şi  din  istoria  localităţii.                                                                                                Solicităm informarea DΠdespre cele mai relevante activităţi până la 15 februarie 2018 la adresa ruanca@mail.ru                                                                                                                       

                                                   Şefa   DΠ Hânceşti                                      Tonu  Valentina

   

  Ex.  A. Chetraru,   026922984

  Postat 18 ianuarie 2018

Button Home Button Top of Page