COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”

  Joi, 30 noiembrie 2017, în conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hânceşti, s-a desfăşurat seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică  cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice” Specialistul la disciplină, Ana Chetraru,  a actualizat parcursul didactic al formării competenţelor specifice/transdisciplinare în cadrul treptei de şcolarizare prin tehnologiile de realizare a demersului didactc prin integrarea de resurse didactice materiale şi procedurale. A fost abordată importanţa strategiei de promovare a Competențelor cheie/transversale.

  - prin proiectarea Curriculumului instituţiei

  - prin monitorizarea  formării competenţelor  de către managerii instituţiei  din  perspective multiple şi de autoformare a elevilor

  - prin   valorificarea curriculumului opţional  şi a activiţătilor în afara orelor de curs, astfel dobândind la viitorul absolvent formarea competenţei transocupaţionale în comunitatea în care se va integra.

  Dna directopr adjunct, Bezniţchi Lidia , a vorbit despre experienţa institiţiei, când în cadrul proiectărilor de lungă durată, a evaluărilor sumative la comisiile metodice se urmăresc competenţele specifice pe arie, realizând astfel principiul transversalităţii  în realizarea curriculumuli .  

  Orele publice care au fost prezentate de către directorul, Rotaru Viorica, ,,Implicarea cetăţeanului în viaţa comunităţi,,(curs opţional experimantal, cl X);  Macari Daniela ,,Democraţia şi societate civilă,,Ed.civică, cl.VII ); Balan Galina ,,Factorii externi care conduc la modelarea scoarţei tertestre,, (geografie,cl V), excursia la conacul domnesc au demonstrat paricipanţilor practica existentă în instituţie.

  Punctul-fotre al zilei a fost Conferinţa   istorică-ştiinţifică  ”Sfatul Ţării -100 de ani de la constituire. Importanţa istorică a primului organ legislativ al Ţării” cu participarea elevilor, profesorilor şi invitaţilor din alte instituţii , moderată de către Moraru Elena şi Chetraru Ana.  În acest context Direcţia Învăţământ aduce mulţumiri  managerilor Liceului Teoretic Lăpuşna,  profesorilor implicaţi în desfăşurarea seminarului ,primarului-interimar al comunei,Bubuioc Vasile pentru spriginul acordat în pregătirea şi realizarea seminarului.

  Postat 01 decembrie 2017

Seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”
Seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”
Seminarul raional al profesorilor de geografie, istorie şi educaţia civică cu genericul ,,Formarea competenţelor specifice/transversale prin prisma integrării resurselor didactice”
Button Home Button Top of Page