СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
Button Back

Clama
 • СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”

  La data de 17 noiembrie  2017, în incinta LT ”Universum” Sărata Galbenă, Direcția Învățământ Hâncești a desfășurat seminarul metodic raional al profesorilor de limba și literatura rusă cu tematica Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare.”

   Seminarul a început cu activitatea plenară urmată de cea practică. Au fost desfășurate 2 ore publice:

   cl.a VIII-a, ”Берегите друзей”, profesor Taras Elena,grad didactic II;

   cl.a IX-a,  ”Жизнь и судьба М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в стихотворениях” ”Нет, я не Байрон”, ”Молитва”, profesor Tonu Zinaida, grad didactic II, care au valorificat aspectele teoretice puse în discuție. Lecțiile au fost apreciate cu calificativul  foarte bine.

    Activitatea extracurriculară  ,,Bunica şcoală de balade şi poveşti”,  ghidată de Talmazan Angela , dir. adj. educaţie, conducătorul  ansamblului ,,Lăstăraşii”, în colaborare cu Talmazan Svetlana, învăţător, diriginte cl. a IV-a, Mîţu Eugenia, conducătorul grupului de dans sportiv ,,Ritmuri vesele”, Şolopa-Boguţa Larisa, învăţător, Pastorul Bisericii,,Emanuil” Culeac Victor cu ansamblul instrumental vocal al bisericii, inclusiv și elevi ai liceu, a confirmat că instituția  pune accentul  pe educarea copiilor în  spiritul  valorilor general-umane. A fost  apreciată cu calificativul  foarte bine.

     Aducem mulțumiri echipei managerialeai LT ”Universum”pentru responsabilitatea manifestată în organizarea și desfășurarea seminarului la un nivel înalt.

     DÎ Hâncești propune pentru diseminare materialele seminarului și recomandă discutarea lor în cadrul ședințelor comisiei metodice de specialitate din instituțiile școlare din raion.

  Postat 21 noiembrie 2017

СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Lectura-mijloc de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare”
Button Home Button Top of Page