ÎN ATENŢIA MANAGERILOR ŞCOLARI !
Button Back

Clama
 • ÎN ATENŢIA MANAGERILOR ŞCOLARI !

         În scopul valorificării personalităţilor notorii din cultura naţională, promovării atitudinilor şi comportamentelor civice, a respectului faţă de reprezentanţii mişcării naţionale din anii `90    Direcţia Învăţământ Hânceşti recomandă instituţiilor educaţionale organizarea şi desfăşurarea activităţilor de comemorare a 25 de ani de la trecerea în nefiinţă a regretaţilor Ion şi Doina Aldea – Teodorovici, promotori ai valorilor naţionale şi culturale ale Republicii Moldova. Drept temei servesc scrisoarea MECC nr. 02-09/6481   din 18.10.2017   şi a demersului Asociaţiei Obşteşti ”UNIREA –Onoare, Demnitate şi Patrie”.

      Activităţile vor include:

  •        Ţinerea unui minut de reculegere;

  •        Activităţi de sensibilizare a elevilor cu referire la viaţa şi activitatea de creaţie a regretaţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, precum şi rolul oamenilor de cultură în procesul de renaştere naţională;

  •        Activităţi artistice (interpretarea şi audierea pieselor în timpul pauzelor şcolare).

         Despre cele mai relevante activităţi desfăşurate in instituţii solicităm informarea DÎ către 05 noiembrie 2017,la adresa de e-mail: cojocaru.inga@mail.ru

  Postat 20 octombrie 2017

Button Home Button Top of Page