Maximă atenţie preşedinţilor comisiilor de atestare:
Button Back

Clama
 • Maximă atenţie preşedinţilor comisiilor de atestare:

     Solicităm să prezentaţi informaţia conform modelului propus, până la 15 septembrie 2017, împreună cu dosarul  candidatului (care va fi returnat):

   

  Anexa nr. 1

  Realizarea planului de atestare a cadrelor didactice

  pentru anul de studii 2016-2017

   

  Anexa nr. 2

  Planul de atestare a cadrelor didactice

  pentru anul de studii 2017-2018

   

         Anexa nr. 3

  Extras din procesul – verbal al Consiliului profesoral

  nr.  ____   din__________________

  Instituţia de învăţământ    _____________________

   

  Anexa nr. 4

  Membrii comisiei de atestare

  pentru anul de  studii 2017-2018

  (conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice)

   

  Anexa nr. 5

  Date generale despre deţinerea gradelor didactice

  în instituţia _________________________

   

  Anexa nr. 6

  Oferta de delegare la cursurile de perfecţionare

  pentru anul de studii 2017-2018

  Instituţia ___________________

   

  Anexa nr. 7

  Lista specialiştilor care au fost cooptaţi din alte instituţii de învăţămînt

  Postat 05 septembrie 2017

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2320 Preşedinţilor comisiilor de atestare (ATESTAREA CADRELOR_2016-2018.rar)
Button Home Button Top of Page