Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021
Button Back

Clama
 • Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021

  Raportul asupra Stării sistemului  de învățământ preuniversitar din raion pentru anul școlar 2020-2021 prezintă o analiză statistică, obiectivă a unui set de indicatori de bază și de performanță incluși în Planul managerial de activitate pentru anul 2020-2021. Raportul prezintă situația înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar și are în vedere următoarele dimensiuni: participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor, cât și pentru fiecare nivel de educație în parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal). Analiza a fost realizată având ca reper anul școlar 2020 / 2021.

  Având în vedere actualul context epidemiologic, Ministerul Educației Culturii și Cercetării,Direcția Învățământ au fost preocupați constant de starea de sănătate a elevilor și a întregului personal din sistemul de educație, luând permanent măsuri pentru prevenirea contaminării cu COVID-19 și continuarea procesului de învățare. Astfel, începând din octombrie 2020, MECC a încredințat  luarea deciziei de stabilire a modului de organizare a procesului educațional pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar Comisiei Raionale de Sănătate Publică.

  MECC a aprobat o serie de măsuri, pe care DÎ Hîncești le-a ajustat la specificul sistemului de învățământ raional, toate menite să organizeze activitatea din sistemul de educație, în context pandemic:

  • elaborarea instrucțiunilor pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, cu măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar (ORDIN nr. 4135/2020 din 21 aprilie 2020);
  • aprobarea Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în condițiile pandemiei Covid-19;
  • aprobarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului educational în condițiile învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (ORDIN nr.1131 din 13.10.2020);
  •  aprobarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021(ORDIN nr.1069 din 06.10.2020);
  • despre implementarea Instrucțiunii privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității simultane (ORDIN nr.1002 din 18.09.2020);
  • elaborarea Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, în condițiile pandemiei de Covid – 19, sesiunea de examene 2021 (ORDIN nr.483 din 17.05.2021);
  • aprobarea programelor descongestionate pentru testarea națională în învățământul primar, pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021, pentru examenul național de bacalaureat, sesiunea 2021 ( ORDIN nr.331 din 29.03.2021);
  • lansarea primei linii de consiliere psihologică pe tema COVID-19, pentru cadre didactice, elevi și părinți, de către SAP-ul raional Hîncești.

  Activitatea sistemului educațional raional și al Direcției Învățământ Hîncești în anul de studii 2020-2021 a fost direcționată de obiectivele strategice derivate din Strategia de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020, aprobată de Consiliul Raional Hîncești (Decizia nr.03/09 din 04 iulie 2014), precum și din Planul managerial pentru anul școlar 2020 -2021.

  Postat 17 septembrie 2021

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3485 Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 (Raport DÎ _2020-2021.pdf)
Button Home Button Top of Page