Ordinul DÎ nr.113-b din 31.05.2021
Button Back

Clama
  • Ordinul DÎ nr.113-b din 31.05.2021

    Ordinul DÎ nr.113-b din 31.05.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire

    a gimnaziului, sesiunea 2021”

    Postat 31 mai 2021

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3448 Ordinul DÎ nr.113-b din 31.05.2021 (ORDINUL 113-B DIN 31.05 2021.pdf)
Button Home Button Top of Page