Comunicat de presă: „Pedagogul Anului”
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: „Pedagogul Anului”

  Tradiţional, în fiecare an, pentru sporirea motivaţiei cadrelor didactice, pentru autoformare şi dezvoltare profesională, DÎ Hânceşti  desfăşoară Concursul „Pedagogul Anului”.

        În acest context, pe data de 16 februarie 2017, în sala de festivităţi a LT „M.Eminescu”,or.Hânceşti  s-a desfăşurat ultima probă a etapei  raionale a Concursului „ Pedagogul Anului 2017”

  În raionul Hânceşti activează mulţi pedagogi buni şi foarte buni, dar nu toţi au curajul să se implice în confruntări intelectuale. Cadrele didactice care participă la acest concurs îşi asumă o responsabilitate mare, deoarece pregătirea pentru competiţie este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, tact şi măiestrie pedagogică, creativitate şi empatie, simţul umorului, pasiune şi dăruire profesională.

  În cadrul etapei raionale a concursului s-au înscris 5 candidaţi, dascăli cu experienţă pedagogică avansată, deţinători de grade didactice: Chistol Elena, prof.de informatică,LT „Şt. Holban” Cărpineni, Belei Victoria,prof.de l.franceză şi engleză GM „A.Donici” Ciuciuleni, Catană Olga, învăţătoare,GM”A.Donici” Ciuciuleni,Balan Galina,prof.de geografie, LT Lăpuşna, Bambuleac Natalia, prof de istorie, LT „D.Cantemir” Crasnoarmeiscoe. Participanţii la concurs au demonstrat competenţe profesionale deosebite, tehnici şi procedee didactice eficiente, moderne , captivante.

  Concurenţii au fost antrenaţi în 4 probe: testul  psihopedagogic, ora publică, sugestii metodologice în baza temei de cercetare, discurs cu genericul”În numele viitorului”.

  Astfel, din cei 5 candidaţi, 1de la învăţământ primar şi 4de la învăţământ general s-au învrednicit cu următoarele locuri:

  Învăţământ general

  Belei Victoria,prof.de l.fr.şi eng., gr. did. II,GM „A.Donici” Ciuciuleni – LOCULI

  Chistol Elena, prof. de informatică,gr. did. II, LT „Şt. Holban” Cărpineni – LOCUL II

  Balan Galina, prof. de geografie,gr. did. II, LT Lăpuşna- LOCUL III

  Bambuleac Natalia, prof. de istorie, gr. did. II, LT „D.Cantemir” Crasnoarmeiscoe – LOCUL III

  Învăţământ primar

  Catană Olga,învăţătoare, GM „A.Donici” Ciuciuleni - LOCUL  II

  Dna Victoria Belei va reprezenta raionul Hânceşti la etapa republicană a concursului care se va organiza şi desfăşura de către Ministerul Educaţiei precum şi sindicatele de ramură în perioada februarie-aprilie 2017.

  În susţinerea pedagogilor antrenaţi în concurs au venit  managerii şi discipolii lor.

  Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în societate, mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice şi a echipelor manageriale. Prin acest concurs dorim şă le oferim tuturor participanţilor recunoaştere, să atragem atenţia asupra unor aspecte pozitive ale educaţiei şi să impulsionăm competiţia şi creativitatea în sistemul educaţional.

  Mulţumim participanţilor la concurs şi le urăm inspiraţie, tenacitate, optimism nesecat, consecvenţă, tărie de caracter, recunoştinţă din partea discipolilor, împlinire personală şi profesională.

   DÎ Hânceşti exprimă sincere mulţumiri echipei manageriale a LT „M.Eminescu”, LT „M.Lomonosov”, GM „A.Bunduchi” Buţeni  pentru susţinere şi crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a concursului

   

  Postat 21 februarie 2017

„Pedagogul Anului”
„Pedagogul Anului”
„Pedagogul Anului”
„Pedagogul Anului”
„Pedagogul Anului”
Button Home Button Top of Page