СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”
Button Back

Clama
 • СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”

   La data de 29 noiembrie 2016, în incinta GM Bobeica, DÎ Hîncești s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire cu tematica ”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”.

     Seminarul a inclus activitatea plenară, dirijată de Eugenia Buruian, șef adjunct al DÎ, care a urmărit realizarea obiectivelor ce țin de stabilirea relației:  baza materială- mijloace de învățămînt- proces de învățămînt-persoane instruite; demonstrarea unor practici bune de exploatare a bazei didactico-materiale în cadrul procesului educațional; realizarea schimbului de experiențe în baza a unor portofolii cu suport la temă, prezentate de  colegi: Valentina Golban GM Negrea , Briceag Galina, LT„Șt.Holban”, Zghiban Vasile GM „ C.Radu” Leușeni.

    Orele publice  la l.  română, cl. aIII-a, învățător Comîndaru Ana; istorie, cl. a V-a, profesor Bucur Ecaterina, grad didactic I;  educație fizică, cl.a VI-a,  profesor Mîrza Vasile, grad didactic II;  educație tehnologică,  cl.a VII-a,  profesor Munteanu  Vasile ; biologie, cl.a VIII-a,  profesor Hîncu Irina,grad didactic II; chimie, cl.a IX-a, profesor  Postolache Alexandra,grad didactic II, au valorificat  aspectele teoretice puse în discuție. Lecțiile au fost apreciate cu calificativul  foarte bine.

       Activitatea extracurriculară  ”Străbunii noștri ne lăsară

                                             Trecutul sfînt și o frumoasă țară

  (conducător- Vrabie Silvia, director adjunct pentru educație) a confirmat că instituția  pune accentul pe educarea copiilor în spiritul  valorilor general-umane.

   Se remarcă  implicarea  tuturor cadrelor din instituție, în deosebi echipei manageriale ( director- Berehoi  Ana, director-adjunct- Sava Olga, director adjunct pentru educație-Vrabie Silvia)în organizarea și desfășurarea seminarului la nivel înalt.

   

      DÎ Hâncești  propune pentru  diseminare materialele seminarului și  recomandă discutarea lor în cadrul ședințelor comisiei metodice de specialitate din instituții școlare din raion.

  Postat 14 decembrie 2016

”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”
”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”
”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”
”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”
Button Home Button Top of Page