Comunicat de presă: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.

   

  Vineri, 09 decembrie, 2016, în incinta LT ” Mihail Sadoveanu”, s-a desfăşurat seminarul practic cu subiectul:”Organizarea activității serviciului de asistență psihologică în școală”. Seminarul a avut scopulformarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.

  Obiectivele seminarului;

  ·    Recunoașterea rolului psihologului în dezvoltarea personalității elevului;

  ·    Determinarea criteriilor de apreciere a elevilor, clasei de elevi, activității profesorului în urma asistenței la ore;

  · Însușirea etapelor de proiectare a activității de psihoprofilaxie, a algoritmului de elaborare a proiectelor didactice;

  ·   Diferențierea principiilor de consiliere psihologică;

  ·  Stabilirea etapelor de lucru în activitatea de consiliere;

  · Evidențierea documentației necesare în activitatea de psihodiagnoză;

  ·  Însușirea regulilor de completare a proceselor verbale individuale și de grup;

  Stabilirea etapelor de lucru în activitatea de dezvoltare și remediere;

  · Evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor proiectate și elaborate raportului de activitate anual.

   

   Responsabilizare:

  „Organizarea serviciului psihologic în școală” ; “Rolul psihologului în școala modernă”, „Actele normative a psihologului școlar”, Budurin Irina, specialist-metodist, Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională DÎ

  Lucrul în ateliere: Corina Ciubotaru, psiholog școlar, IP LT “Mihail Sadoveanu

  „Particularitățile asistenței la ore

  „Organizarea activității de profilaxie”,.

  „Activitatea de psihodiagnoză – principii și reguli de organizare. Prevenirea greșelilor” 

  „Activitatea de dezvoltare și remediere psihologică”

  „Consilierea psihologică: etape de organizare și prevenirea greșelilor”

   Organizatorii seminarul au urmărit ca aspectele puse în discuție să  fie relevante pentru psihologii școlari  în cadrul activităților.

  Seminarul a fost apreciat cu calificativul foarte bine.

  Aducem mulțumiri echipei manageriale  a instituției,  dnei director, Cojocaru Maria  și a psihologului școlar, Ciubotaru Corina, pentru responsabilitatea manifestată în organizarea și desfășurarea seminarului.

   

   

  Ex. Budurin Irina, specialist metodist

  Tel. 0269-2-30-95

   

  Postat 13 decembrie 2016

Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Formarea și dezvoltarea deprinderilor de organizare a activităților cu caracter psihologic în instituția de învățămînt preuniversitar.
Button Home Button Top of Page