Comunicat de presă:” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă:” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”

  Peste 40 de profesori de limbă și literatură română au participat marți, 29 noiembrie 2016, la seminarul teoretico-practic ” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române,” desfășurat în GM Bujor, fiind organizat de Direcția Învățământ Hâncești.

              Seminarul a inclus activitatea plenară, dirijată de Valentina Tonu, șefa DÎ, responasbil de predarea limbii și literaturii române, care a urmărit realizarea obiectivelor ce țin de determinarea etapelor procesului de formare a competenței A învăța să înveți  versus structurării operațiunilor mentale; stabilirea rolului cadrului didactic în formarea competenței A învăța să înveți în cadrul demersului didactic; realizarea schimbului de experiență în baza unei secvențe didactice. Activitatea a mai inclus subiectul privind elementele de noutate în ortografia limbii române contemporane, oferind participanților oportunitatea unui dialog constructiv și eficient în vederea acordării asistenței metodologice necesare.

              Orele publiceTema copilăriei în opera ”Amintiri din copilărie” de I. Creangă, clasa a V-a, profesor-Alimov Ecaterina, grad didactic II;„Fata babei și fata moșneagului” de I. Creangă. Interpretarea textului, clasa a VI-a, profesor- Crețu Tatiana, au valorificat aspectele teoretice puse în discuție. Profesorii prezenți la seminar au apreciat lecțiile cu calificativul foarte bine. Activitatea extracurriculară Popas pe tărâmul fabulos al toamnei  a confirmat posibilitatea de exploatare a conținuturilor literare și prin arta dramatică, și prin muzică.

              Se remarcă implicarea tuturor cadrelor din instituție, echipei manageriale (director- Vera Moșneagu, director-adjunct-Dimitriu Tatiana, director adjunct pentru educțaie-Voicu Vera) în organizarea și desfășurarea seminarului la nivel înalt.

              DÎ Hâncești propune pentru diseminare materialele seminarului și recomandă discutarea lor în cadrul ședințelor comisiei metodice de specialitate

  Postat 02 decembrie 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1929 ” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române” (bujor seminar_29-11-2016.ppt)
” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
” Formarea competenței A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI în cadrul predării limbii și literaturii române”
Button Home Button Top of Page