COMUNICAT DE PRESĂ: Metodologia creării unui sistem de evaluare instituțional al personalului didactic.
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Metodologia creării unui sistem de evaluare instituțional al personalului didactic.

         La data de 20 octombrie, 2016, în incinta GM ”S. Andreev” Cioara, DÎ Hîncești a desfășurat seminarul raional  al cadrelor manageriale cu tematica: Metodologia  creării unui sistem de evaluare instituțional al personalului didactic.

     Obiectivele seminarului au fost:

  ·        Consolidarea unui sistem instituţional pentru evaluarea cadrului didactic.

  ·        Stabilirea unui mecanism de determinare a bunelor practici şi modalităţilor de diseminare a lor.

  ·        Experienţe de formare a competenţelor de reflecţie şi autoevaluare a cadrelor didactice.

  ·        Crearea în instituţia de învăţămînt a unui parteneriat de învăţare.

   

  Pe parcursul seminarului s-a pus în discuţie sistemul de evaluare a cadrului didactic propriu-zis  şi anume: autoevaluarea, planul de îmbunătăţire a performanţei profesionale, consultarea opiniilor elevilor şi părinţilor şi validarea rezultatelor evaluării de către Consiliul Profesoral al instituţiei.

        În urma acestui seminar, DÎ Hîncești mizează pe faptul că managerii școlari vor  asigura cadrul necesar pentru o evaluare unitară obiectivă și transparentă a personalului didactic, un sistem motivațional care să determine creșterea performanțelor  profesionale individuale.

      Ținem să menționăm și cadrele didactice din GM ”S.Andreev” ce au prezentat ore publice în cadrul seminarului: Lefter Feodora, Șincu Angelica, Suhaițchi Angela, Cojuhari Tatiana,Lefter Maria, Migai Tatiana,Furculiță Larisa, Simașco Vasilisa. Lecțiile au fost apreciate cu calificativul foarte bine și au confirmat performanțele profesionale ale cadrelor didactice. Activitatea extracurriculară ”Un buchet de melodii pentru tine, dascăl iubit”(conducător-Sonic Svetlana, director adjunct) a dovedit că instituția asigură un mediu prietenos tuturor copiilor, contribuie la dezvoltarea potențialului creativ al lor.

       Aducem mulțumiri echipei manageriale a GM ”S. Andreev”, Cioara ( director- Gherela Galina, directori-adjuncți –Sonic Svetlana, Simașcu Svetlana) pentru responsabilitatea manifestată în organizarea și desfășurarea seminarului. Se cere de remarcat implicarea în realizarea seminarului a tuturor angajaților  instituției.

      Evaluarea seminarului a reliefat că subiectul seminarului a fost focalizat pe necesitățile cadrelor managerial  și a contribuit la formarea abilităților practice la acest aspect.

   

  Postat 07 noiembrie 2016

Metodologia creării unui sistem de evaluare instituțional al personalului didactic.
Button Home Button Top of Page