Comunicat de presă_Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă_Seminar cu profesorii de educație muzicală!

     La data de 24.02.2021, Direcția Învățământ Hâncești a desfășurat seminarul metodic cu profesorii de educație muzicală, activitate de formare raională în domeniul implementării curriculumului la disciplina Educația muzicală. Agenda seminarului a înserat activități ce vizau tematica seminarului Tehnologii de cunoaștere a muzicii în activitatea de creație muzicală elementară. Obiectivul de bază al seminarului a fost diseminarea experiențelor de lucru la acest aspect.

     Reperele teoretice cu referire la tehnologiile de cunoaștere a muzicii în activitățile de creație, prezentate de Ala Șerban, specialist principal, au fost preluate cu mare profesionalism de către Angela Talmazan, profesor la LT ” Universum, Sarata Galbenă, în activitățile practice și demonstrate în secvențele video din cadrul lecțiilor de educație muzicală. Dna Talmazan a reușit să convingă profesorii că cunoașterea muzicii este un proces complex, care provoacă emoții, impresii, sentimente în cadrul practicilor de creație. Au fost propuse activități de creație elementară, axate pe muzică( scenete, mișcări muzicale, ritmice) , cât și creații muzicale propriu-zise( improvizații, muziciere, acompaniere ritmică, compunere de ritmuri ș.a.).Astfel, toate activitățile muzical- didactice prezentate au demonstrat comunicarea elevului cu lumea, autocunoașterea și formarea viziunii pentru viață. Menționăm atitudinea creativă a dnei profesor în instaurarea unui climat favorabil, unei conlucrări fructuoase între profesor și elevi, climat realizat prin stimularea efortului personal al elevului.

  Specificăm și activitățile prezentate de către doamna Lilia Barcari, învățătoare la clasele primare, GM ” A. Bunduchi”, Buțeni , care s-au evidențiat prin tendința învățătoarei de a fi originală, inventativă și creativă. Dna Barcari a demonstrat că cunoaște potențialul creativ al fiecărui elev și deține instrumentar științific-metodologic de formare a competențelor de cunoaștere a muzicii.Prezentarea tehnologiilor de cunoaștere a muzicii au fost axate pe elemente de creație muzicală elementară. La fel, s-a reușit o corelare dintre materialele teoretice și prezentarea unor secvențe de lecție filmate, ceea ce a făcut posibil ca profesorii de specialitate să însușească aceste tehnici complex.

     Unele parctici de lucru au fost prezentate și de către Sergiu Ștefan, GM Bujor. Experiența diseminată se înscrie și în cadrul procesului de atestare pentru conferirea gradului didactic doi.

     DÎ Hîncești aduce mulțumiri formatorilor pentru implicare și oferirea materialelor care vor fi remise în poșta fiecărei instituții. Directorul adjunct pentru instruire, cadrele de specialitate vor analiza suporturile propuse și le vor disemina în cadrul activităților de formare la nivel local.

  A. Șerban, sp. principal, DÎ

  Postat 26 februarie 2021

Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Seminar cu profesorii de educație muzicală!
Button Home Button Top of Page