ANUNȚ DE PARTICIPARE: Autobuze școlare
Button Back

Clama
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE: Autobuze școlare

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

  privind achiziționarea ___________ autobuzului școlar________________ ___________

  (se indică obiectul achiziției)
  prin procedura de achiziție______ LICITAȚIE PUBLICĂ _____________________________

  (tipul procedurii de achiziție)

  1. Denumirea autorității contractante: ______ DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT HÎNCEŞTI _____
  2. IDNO: ___1013601000026_____________________________________________________
  3. Adresa: ___ MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 138, et. 4________________
  4. Numărul de telefon/fax: __0269-2-38-35; 0269-2-38-31; 0269-23776____________________
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dgits-hincesti@mail.ru, zamurca65@mail.ru, alexcristy77@mail.ru; http://educ-hincesti.starnet.md/
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
  7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________nu se aplică_______
  8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări (Anunțul se atașează).                                                                                         Vezi - MTENDERhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620652824818?tab=contract-notice

  Postat 11 mai 2021

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3422 ANUNȚ DE PARTICIPARE: Autobuze școlare (Anunt_de_participare_DI HINCESTI_TR.SCOLAR_11052021_ORIGINAL.pdf)
3423 Documentația standard (Documentatia_standard_bunuri_TR.SCOLAR_11052021.pdf)
3424 DUAE (DUAE NOU_TR.SCOLAR_11052021.pdf)
Button Home Button Top of Page