Managerilor școlari și profesorilor de educație fizică
Button Back

Clama
  • Managerilor școlari și profesorilor de educație fizică

    În atenţia managerilor  școlari și profesorilor de educație fizică din instituţiile de învăţămînt general

    Direcţia Învăţămînt Hînceşti solicită informaţia despre realizarea curriculumului la disciplina educația fizică.    

    Rugăm pînă la 14 iunie 2016, să expediaţi informaţia, conform modelului anexat. 

    Postat 08 iunie 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1712 Notă informativă, educația fizică (realizarea curriculumului.doc)
Button Home Button Top of Page